lazrom lazrom-title

לז-רום התחדשות עירונית

חברת לז-רום עוסקת בפרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38) באמצעותם הדיירים נהנים מדירה חדשה בבניין חדש ומודרני (תמ"א 38/2 מסלול הריסה ובנייה), עם ממ"ד, חניה תת קרקעית ומרפסת שמש. הדיירים מקבלים דירה חדשה אשר ערכה גבוה בעשרות אחוזים מערך הדירה הישנה. החברה מלווה את הדייר בכל התהליך מתחילתו ועד סופו תוך מתן עדכונים שוטפים, אוזן קשבת והיענות מקסימאלית לבקשות הדייר עד לקבלת הדירה החדשה.

תמ"א 38

תמ"א (תוכנית מתאר ארצית) 38 הינה תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה במבנים שלא נבנו לפי ת"י 413 - התקן הישראלי לרעידות אדמה. התוכנית אושרה ע"י ממשלת ישראל באפריל 2005.
לצורך יצירת מציאות בה בעלי הדירות יוכלו לעמוד בעלויות החיזוק הגבוהות, אישרה הממשלה תוספת זכויות בנייה לדיירים הקיימים, אותן הן יכולים למכור ליזמים. כמו כן, ניתנו לדיירים הטבות מס משמעותיות שיעזרו להוציא את הפרויקטים מן הכוח אל הפועל. התוכנית עברה תיקוני חקיקה שונים כאשר היום ניתן להבדיל בין שני מסלולים שונים לתמ"א 38.

תמ"א 38 חיזוק/עיבוי (תמ"א 38/1)
עיבוי הבניין וחיזוקו נגד רעידות אדמה. הדיירים זוכים לבניין מחוזק כנגד רעידות אדמה ונהנים מהרחבת הדירה הקיימת שלהם לרבות בניית ממ"ד, תוספת מעלית, מרפסות, לובי ראשי וקומתי חדש וכן פיתוח סביבתי ועוד.

מסלול הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38/2)
תיקון 2 לתמ"א 38 שאושר בשנת 2010 מאפשר להרוס בניין ישן אשר עומד בתנאי התמ"א ולבנות בניין חדש במקומו. הדיירים במסלול זה מקבלים דירה חדשה מורחבת, מרפסת שמש וחניה תת קרקעית בבניין חדש אשר עומד בתקן רעידת האדמה המחמיר ביותר.

שלבי העבודה בפרויקט התחדשות עירונית

שלב א'

ראשית הדרך

הכירות ראשונית ובחינת נתוני הבניין הבסיסיים ע"י הנהלץ החברה.

שלב ב'

בדיקת היתכנות

סיור יזמי/אדריכלי בשטח.


בחינת התכניות החלות ובירור ראשוני מול גורמי התכנון בעירייה.

שלב ג'

פגישה עם הדיירים

הסבר תמציתי על תמ"א 38 בכלל וספציפית בעיר בה מבוצע הפרויקט.


הצגת הצעת החברה ומענה על שאלות/הערות הדיירים.

שלב ד'

הכנת תכניות והצגתן

הכנת תוכניות מפורטות והדמיות בלו"ז מוגדר והצגתן לדיירים

שלב ה'

הסכם

חתימה על הסכם מפורט תוך קבלת ייעוץ מעו"ד הדיירים.

שלב ו'

הגשת התכניות לוועדה

תכנון מפורט של הבניין תוך עבודה עם שלל היועצים השונים והגשת הבקשה לוועדה המקומית.

שלב הבנייה

שלב ז'

שלב הבנייה

ביצוע הבנייה על הצד הטוב ביותר תוך פיקוח יום יומי מצד החברה ועדכון הדיירים על התקדמות הפרויקט.

מסירת הדירות

שלב ח'

מסירת הדירות

בסיום הבנייה תימסרנה הדירות החדשות לשביעות רצונם של הדיירים, אשר יהנו מדירות חדשות/מורחבות ומעלייה משמעותית של ערך הדירה.

לפרטים נוספים צור קשר


הריני מאשר קבלת דיוור עתידי ביחס לפרוייקטים אחרים של החברה.