lazrom lazrom-title

מייסד החברה

יצחק לזרוביץ ז"ל

  • YITZHAK LAZAROVICH
  • 2003 MULTI-CONTRACTOR AWARD
    תואר רב קבלן לשנת 2003
    התאחדות בוני ישראל

יצחק לזרוביץ ז"ל יליד רומניה שעלה לארץ בשנת 1951 נמנה עם צמרת הקבלנים בישראל והיה חבר בארגון הקבלנים והבונים בתל אביב – יפו.

במהלך יובל שנותיו כקבלן בארץ, יצחק יזם וניהל עשרות פרויקטים וליווה מאות דיירים בכניסתם לדירתם החדשה. בגין פעילותו בבניית הארץ זכה בפרסים רבים. בשנת 2003 הוענק ליצחק תואר “רב קבלן” הניתן לקבלנים נבחרים כהבעת הערכה על פעילותם הענפה, הוותק בענף ותרומתם לקהילה על ידי נשיא התאחדות הקבלנים והבונים בישראל.

בין השנים 1952-1954 עבד יצחק בחברת סולל בונה בבניית בתי המתיישבים במושב בן שמן. בשנת 1954 התגייס לצבא ושרת בחיל ההנדסה.

בין השנים 1955-1977 ביצע עבודות קווי מים כקבלן עצמאי בחברת "דיור לעולה" במושבים ובקיבוצים, עבד כקבלן ראשי עבור הסוכנות היהודית, ביצע עבודות מים וביוב עבור משרד הביטחון כקבלן עצמאי וכן עבודות קווי מים וביוב עבור עיריות ירושלים ועיריית ת"א.

במסגרת שותפות בחברת "פל דיור", יצחק יזם ובנה 16 בנייני מגורים בנתניה כמו כן הקים את מפעל "פל-בטון" להכנה ואספקה של בטון.

בשנת 1978 הקים יצחק ביחד עם אשתו אביבה לזרוביץ את חברת לז-רום, שבאמצעותה יזם עשרות רבות של פרויקטים באזור מרכז הארץ.