lazrom lazrom-title

אחריות חברתית

אנו מאמינים שכל עסק בישראל צריך להחזיר לחברה בה הוא צמח. לז-רום כחברה משפחתית, שמה דגש על תרומה לקהילה. במסגרת האחריות התאגידית תומכת לז-רום בפרויקט "חממיות" מבית היוצר של עמותת קהילת ראשית.

פרויקט ״חממיות" פועל ברמת השרון ובמסגרתו ילדים ממשפחות במצוקה מוצמדים למשפחה מארחת אליה הם מגיעים מספר פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים.

תכנית החממיות הינה פרי שיתוף פעולה בין אגף הרווחה העירוני ובין קהילת ראשית, ופועלת זו השנה החמישית. כיום נמצאים במסגרת החממיות כעשרים ילדים בגילאי גן ובית ספר יסודי.

“זו דוגמא לשותפות קהילתית שיש בה ערכים של כבוד ונתינה ללא תנאים, בחממיות שלנו ילדים צומחים באהבה, כמו בחממה”

הגב' טלי נדיר, מנהלת אגף הרווחה